Dịch vụ vận hành khách sạn

Công ty tư vấn quản lý XpRienz Việt Nam (XVMC) cung cấp các dịch vụ tư vấn, quản lý phù hợp với từng chủ khách sạn và nhà hàng cần hỗ trợ cải thiện dịch vụ và hoạt động kinh doanh.

Điều lý tưởng nhất là nếu XVMC tham gia từ giai đoạn đầu, đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng phát triển dự án ngay từ ban đầu.

Điều này thường cũng đảm bảo triết lý thương hiệu và giá trị ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của dự án để cung cấp các dịch vụ toàn diện và đặc biệt.

XVMC làm việc cùng với khách hàng để đảm bảo rằng cấu trúc phí được liên kết với các mục tiêu của tổ chức. Chúng tôi có nhiều lựa chọn được tùy chỉnh để đảm bảo rằng chủ doanh nghiệp sẽ thoải mái với sự sắp xếp của chúng tôi.

Tư Vấn Phát Triển Ý Tưởng & Thiết Kế

Dịch Vụ Trước Khai Trương

Dịch Vụ Quản Lý Khách Sạn