Chương trình đào tạo Gợi ý bán hàng (F&B)

Làm cách nào để tăng doanh thu nhà hàng F&B ngay từ bây giờ?

Chúng tôi có giải pháp cho bạn; Hãy đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ về kiến thức sản phẩm và cách cung cấp gợi ý bán hàng!

Chương trình đào tạo Gợi ý bán hàng (F&B)

Thông thường, hầu hết các nhân viên phục vụ đều có tâm lý là “người nhận order” và không am hiểu về menu của nhà hàng. Các nhân viên thường chỉ nhận order, phục vụ đồ ăn và chuẩn bị hóa đơn. Nhân viên không được đào tạo để nhận order một cách chuẩn xác và chưa biết cách cung cấp gợi ý bán hàng nhằm góp phần tăng doanh thu hàng ngày và tối đa hóa lợi nhuận của nhà hàng.

Khi đội ngũ nhân viên được đào tạo về kiến thức sản phẩm và biết cách cung cấp gợi ý bán hàng, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ mức độ hài lòng của khách hàng vì dịch vụ cá nhân hóa được cung cấp và tăng doanh thu từ gợi ý bán hàng. Tuy nhiên để đạt được điều này, nhân viên phục vụ cần được đào tạo bài bản về cách hiệu quả nhất để bán sản phẩm.

Việc am hiểu kiến thức sản phẩm và biết cách gợi ý bán hàng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh của bạn.

Chuyên đề kéo dài 4,5 giờ được thiết kế để trang bị cho người tham gia cách đưa ra gợi ý bán hàng, cách giải quyết các mối bận tâm hay sự khó chịu của khách hàng. Sau khi hoàn thành chương trình, người tham gia sẽ có thể:

• Nhận ra sự khác biệt giữa gợi ý bán hàng và bán hàng tăng thêm

• Đề xuất, giải thích và làm nổi bật việc cung cấp sản phẩm

• Áp dụng các kỹ thuật bán hàng tăng thêm và gợi ý bán hàng

• Giải quyết các mối bận tâm và sự khó chịu của khách hàng

• Theo dõi và cảm ơn khách.