Bà Maria Purificacion “Mafe” C. Rebong

Chuyên gia Đào tạo cấp cao/ Tư vấn trưởng

Kinh nghiệm trong ngành:

  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Đào tạo và Khách sạn.
  • Tốt nghiệp trường Quản lý Khách sạn Enderun, Manila, Philippines.
  • Kinh nghiệm làm việc trong các khách sạn ở Mỹ, Maldives, Malaysia và Philippines.

Trình độ học vấn

  • Đại học De ​​La Salle St. Benilde – 2011: Bằng Quản lý Đào tạo và Phát triển
  • Đại học Perpetual Help Rizal – 2006: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Hệ thống Đại học St. Paul – 1997 (Trước đây là Đại học St. Paul của Manila): Bằng Quản lý Nhà hàng và Khách sạn