Ông Lê Hồng Đạo

Chuyên gia Đào tạo/ Tư vấn

Ông Đạo có trên 15 năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn và du lịch tại một số tỉnh, thành, địa phương trong cả nước.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp du lịch  như Trưởng bộ phận Tiền Sảnh, Trưởng phòng Kinh doanh,  Giám đốc trung tâm lữ hành,  Phó giám đốc khách sạn  và tổng quản lý khách sạn.

Ông đã tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên ngành nhà hàng, khách sạn lữ hành do Tổng cục du lịch tổ chức. Ông có kinh nghiệm làm việc cùng với nhiều chuyên gia nước ngoài như: Mỹ, Italia, Tusinia, Singapore, Philipine..vv.

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Việt Nam Học (Khoa Du lịch)- Đại học Hồng Đức- 2010

Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh – Đại học Mở Hà Nội – 2015.