Do tính phức tạp và phạm vi rộng của dịch vụ, phí tư vấn của chúng tôi sẽ được thông báo sau quá trình trao đổi, họp giữa hai bên. Phí tư vấn tùy thuộc vào phạm vi dịch vụ được cung cấp và thời gian thực hiện dịch vụ.

Đối với một số dự án nhất định, chúng tôi sẽ tính phí cố định trong khi những dự án khác được tính theo giờ. Phí theo giờ thay đổi tùy theo mức độ của chuyên gia tư vấn hoặc kinh nghiệm và mức độ phức tạp của công việc.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau để nhận tư vấn miễn phí: enquiryxvmc@xprienz.com