XVMC cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh thành khác

1/ Xây dựng quy hoạch tổng thể khu công nghiệp hoặc khu đô thị công nghiệp tích hợp, giải quyết tất cả các mục tiêu của dự án như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững, phát triển lợi ích cộng đồng và sự gắn kết với các bên liên quan.

2/ Thu hút các nhà đầu tư đa quốc gia có nhu cầu tìm địa điểm đặt cơ sở sản xuất bổ sung hoặc chuỗi cung ứng sản xuất bổ sung tại Thanh Hoá.

3/ Cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt các giai đoạn triển khai, bao gồm giám sát tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh và điều chỉnh khi cần thiết.

Xprienz Việt Nam sẽ cung cấp các dự báo tài chính và đánh giá rủi ro chi tiết hơn để mang lại bức tranh rõ ràng hơn về lợi tức đầu tư tiềm năng và các rủi ro liên quan.

Xprienz Việt Nam có thể cung cấp cách tiếp cận toàn diện và tổng hợp cho nhiều loại tài sản khác nhau. Các nhà đầu tư có thể tận dụng chuyên môn và mạng lưới của Xprienz Việt Nam để đầu tư chiến lược vào Thanh Hóa như một cửa ngõ vào các khu vực khác của Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý, thuế và ngân hàng phức tạp của Việt Nam.