Dịch vụ Quản lý Khách sạn

Hỗ trợ chủ đầu tư với hệ thống quản lý và điều hành. Nhìn chung, dịch vụ quản lý khách sạn sẽ bao gồm các nhiệm vụ dưới đây.

Hoạt động hàng ngày

  • Hỗ trợ giám sát, quản lý và xử lý các hoạt động hàng ngày của khách sạn.
  • Đảm bảo chất lượng – Thực hiện kiểm toán ở cấp điều hành và quản lý để đảm bảo hệ thống điều hành nguyên vẹn và đáp ứng các tiêu chuẩn thương hiệu.
  • Nhân viên quản lý – Lựa chọn và quản lý đội ngũ có trình độ và kinh nghiệm tại khách sạn để đảm bảo khách sạn mang lại hiệu quả như đã hứa.
  • Khuyến nghị kỹ thuật về cách cải thiện doanh thu phòng và nhà hàng.
  • Chúng tôi cũng triển khai “những vị khách bí ẩn” đến thăm và ở trong khách sạn để báo cáo về dịch vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu.
  • Phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn thương hiệu và SOP (quy trình vận hành tiêu chuẩn).