Buồng phòng

4 Mô-đun chính

  1. GIAO TIẾP TIẾNG ANH Ở TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN
  2. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ QUA ĐIỆN THOẠI
  3. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG NGHIỆP
  4. PHÁT TRIỂN VÀ CẬP NHẬT KiẾN THỨC ĐỊA PHƯƠNG
Buồng phòng

4 mô-đun chuyên ngành

  1. DỌN DẸP VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG CHO KHÁCH ĐẾN
  2. CUNG CẤP DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG CHO KHÁCH
  3. LÀM SẠCH KHU VỰC CÔNG CỘNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÁC THIẾT BỊ
  4. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ KHU VỰC LÀM VIỆC CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC THIẾT BỊ

Bài họcHọc phầnNội dung
  1  Giao tiếp tiếng anh ở trình độ cơ bản*  Tham gia các đoạn hội thoại đơn giản với đồng nghiệp qua các chủ đề quen thuộc.
* Trả lời các yêu cầu và chỉ dẫn đơn giản.
* Thực hiện các yêu cầu đơn giản.
* Mô tả các thói quen sinh hoạt thường ngày.
* Thể hiện cảm xúc thích, không thích và sự ưu tiên.
* Xác định các hình thức biểu đạt khác nhau trong tiếng Anh.
2Giao tiếp hiệu quả qua điện thoại* Trả lời các cuộc gọi điện thoại đến.
* Thực hiện các gọi điện thoại đi.
* Giao tiếp hiệu quả.
3Giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp* Thiết lập và duy trì mối quan hệ hiệu quả với  đồng nghiệp và khách hàng.
* Làm việc theo nhóm.
4Phát triển và cập nhật kiến thức tại địa phương
* Phát triển kiến thức địa phương.
* Cập nhật kiến thức tại địa phương.
* Duy trì liên lạc với các tổ chức địa phương.
5Dọn dẹp và chuẩn bị phòng cho khách đến* Xác định vai trò của nhân viên buồng phòng.
* Chuẩn bị công việc dọn dẹp.
* Dọn giường.
* Dọn dẹp nhà tắm.
* Dọn phòng.
* Thực hiện thêm các dịch vụ khác.
* Chuẩn bị cho ca tiếp theo.
6Cung cấp dịch vụ buồng phòng cho khách* Nhận yêu cầu dọn phòng.
* Thực hiện yêu cầu dọn phòng.
* Đưa ra lời khuyên cho khách.
* Liên lạc với các bộ phận liên quan.
7  Thực hiện công tác làm sạch khu vực công cộng, cơ sở vật chất và các thiết bị  * Áp dụng kỹ thuật làm sạch đồ vải & da.
* Áp dụng kỹ thuật làm sạch bề mặt kính.
* Áp dụng kỹ thuật làm sạch trần, bề mặt và phụ kiện.
* Áp dụng kỹ thuật vệ sinh khu vực ẩm ướt.
* Áp dụng kỹ thuật rửa áp lực.
* Áp dụng kỹ thuật làm sạch cấp cao.
8  Thực hiện công tác làm sạch khu vực công cộng, cơ sở vật chất và các thiết bị* Xác định các yêu cầu làm sạch và bảo trì
* Làm sạch khu làm việc công nghiệp
* Làm sạch thiết bị công nghiệp
* Duy trì khu vực làm việc công nghiệp và thiết bị