Thể hiện tầm nhìn dịch vụ

Nhóm mục tiêu: Nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng và tất cả nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

Khóa học cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng nhằm trang bị cho nhân viên dịch vụ tư duy để tiến xa hơn trong việc cung cấp dịch vụ xuất sắc, bao gồm việc thể hiện phẩm chất và đặc điểm của một chuyên gia dịch vụ, tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ tùy chỉnh và cá nhân hóa, đồng thời nâng cao các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thể hiện tầm nhìn dịch vụ

 Phần 1: Nhận biết vai trò đóng góp của cá nhân với tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của tổ chức

1.1 Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của tổ chức

1.2  Tầm nhìn Dịch vụ

1.3  Chuỗi giá trị dịch vụ

1.4  Nhận biết vai trò đóng góp của cá nhân

Phần 2: Thể hiện việc cung cấp dịch vụ phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ chức

2.1 Phương pháp thể hiện việc cung cấp dịch vụ

Phần 3: Giám sát hiệu suất cá nhân để đảm bảo thống nhất với tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của tổ chức

3.1 So sánh hiệu suất mục tiêuvới hiệu suất thực tế

3.2 Phương pháp giám sát hiệu suất cá nhân

3.3 Nhận phản hồi