“Định hình chuyên gia của ngày mai, từ hôm nay”.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH ĐỘC ĐÁO, KHÁC BIỆT

1. Khóa Đào Tạo Chuyên Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn

a) Lễ tân

b) Buồng phòng

c) Nhà hàng (F&B)

2. Chương Trình Dịch Vụ Khách Hàng Xuất Sắc

a) Xây dựng hình ảnh nhân viên tích cực và chuyên nghiệp

b) Phát triển tầm nhìn dịch vụ

c) Cung cấp dịch vụ vượt trội( GEMS)

d) Thích ứng với những khó khăn về dịch vụ

3. Bán hàng gợi ý (dành cho bộ phận F&B)

4. Khóa Đào Tạo Ngôn Ngữ

a) Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn