Tham Gia Vào Đội Ngũ Của Chúng Tôi!

Đội ngũ nhân viên XVMC và văn hóa công ty là tài sản lớn nhất của chúng tôi. XVCM tuyển dụng những người có sự nhạy bén trong kinh doanh, có sự chính trực, đam mê và khát vọng tạo ra sự khác biệt khi làm việc. Chúng tôi cởi mở trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình.

Đội ngũ Tư vấn của XVMC cũng bao gồm các Cộng sự là các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Nếu bạn muốn trở thành một phần của Đội ngũ Tư vấn của XVMC, vui lòng gửi CV cho chúng tôi tới địa chỉ: nga@xprienz.com.

Các vị trí cần tuyển dụng:

 1. Chuyên viên đào tạo/tư vấn F&B