Nhà hàng F&B

4 Mô-đun chính

  1. GIAO TIẾP TIẾNG ANH Ở TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN
  2. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ QUA ĐIỆN THOẠI
  3. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG NGHIỆP
  4. PHÁT TRIỂN VÀ CẬP NHẬT KiẾN THỨC ĐỊA PHƯƠNG
Nhà hàng F&B

4 Mô-đun chuyên ngành

  1. TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH NƠI LÀM VIỆC
  2. QUY TRÌNH PHỤC VỤ
  3. CHUẨN BỊ VÀ PHỤC VỤ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN
  4. DỌN DẸP VÀ SẮP XẾP KHU VỰC ĐỒ ĂN, ĐỒ UỐNG
BÀI HỌCHỌC PHẦNNỘI DUNG
  1Giao tiếp tiếng anh ở trình độ cơ bản*  Tham gia các đoạn hội thoại đơn giản với đồng nghiệp qua các chủ đề quen thuộc.
* Trả lời các yêu cầu và chỉ dẫn đơn giản.
* Thực hiện các yêu cầu đơn giản.
* Mô tả các thói quen sinh hoạt thường ngày.
* Thể hiện cảm xúc thích, không thích và sự ưu tiên.
* Xác định các hình thức biểu đạt khác nhau trong tiếng Anh.
2Giao tiếp hiệu quả qua điện thoại* Trả lời các cuộc gọi điện thoại đến.
* Thực hiện các gọi điện thoại đi.
* Giao tiếp hiệu quả.
3Giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp* Thiết lập và duy trì mối quan hệ hiệu quả với  đồng nghiệp và khách hàng.
* Làm việc theo nhóm.
4Phát triển và cập nhật kiến thức tại địa phương* Phát triển kiến thức địa phương.
* Cập nhật kiến thức tại địa phương.
* Duy trì liên lạc với các tổ chức địa phương.
5Tuân thủ quy trình vệ sinh nơi làm việc* Tuân theo quy trình vệ sinh.
* Nhận dạng và phòng chống những rủi ro trong vệ sinh.
* Duy trì vệ sinh cá nhân và tiêu chuẩn diện mạo cá nhân.
* Chuẩn bị nơi làm việc.
* Bày bàn ăn.
* Chào đón khách.
6Quy trình phục vụ* Chuẩn bị môi trường dịch vụ.
* Dọn bàn.
* Gặp gỡ và chào hỏi khách hàng.
* Lấy yêu cầu đồ uống và đồ ăn của khách.
* Phục vụ đồ ăn.
* Phục vụ đồ uống.
* Đem hóa đơn ra cho khách.
* Quy trình tiễn khách.
* Thực hiện quy trình đóng cửa.
7Chuẩn bị và phục vụ đồ uống không cồn* Chuẩn bị và phục vụ các loại trà, cà phê.
* Chuẩn bị và phục vụ đồ uống lạnh.
* Cách sử dụng, vệ sinh và bảo dưỡng trang.
8  Dọn dẹp và sắp xếp khu vực phục vụ đồ ăn , đồ uống* Dọn dẹp và sắp xếp khu vực phục vụ đồ ăn , đồ uống.
* Kêu gọi sự hỗ trợ của nhân viên bộ phận khác.
* Dọn dẹp và sắp xếp khu vực công cộng.