Tư Vấn Dịch Vụ Nhà Hàng F&B

XVMC cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn thực phẩm và đồ uống. Trong quá trình phát triển ý tưởng, chúng tôi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các ý tưởng của khách hàng đồng thời phân tích thị trường, thiết lập các hướng thực tế trong thiết kế và vận hành.

Chúng tôi cung cấp lời khuyên về đánh giá thực đơn, cách trình bày bàn ăn, lựa chọn thành phần và định lượng để tối ưu hóa lợi nhuận. Chúng tôi hỗ trợ thiết kế và lập kế hoạch làm việc với các bên thiết kế, tư vấn và các chuyên gia được chỉ định để cung cấp lời khuyên và các hướng dẫn chi tiết trong các lĩnh vực sau:

Phát Triển Ý Tưởng

 • Nghiên cứu dự án và phát triển các khái niệm ăn uống
 • Tinh chế thực phẩm và đồ uống
 • Hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp, thiết bị
 • Hỗ trợ trước & sau khai trương

Dịch Vụ Tư Vấn

 • Đánh giá hoạt động
 • Cải tiến ý tưởng về thực đơn
 • Cải tiến ý tưởng về đồ uống & rượu
 • Cải tiến các hướng dẫn quản lý
 • Phân tích và kiểm toán dịch vụ
 • Đưa ra ý tưởng và concept sáng tạo cho mảng F&B

Thiết Kế Bếp

 • Hỗ trợ đánh giá & nghiên cứu dự án
 • Hỗ trợ lập kế hoạch về không gian & quy trình làm việc