Lễ tân

4 Mô-đun chính

  1. GIAO TIẾP TIẾNG ANH Ở TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN
  2. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ QUA ĐIỆN THOẠI
  3. GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG NGHIỆP
  4. PHÁT TRIỂN VÀ CẬP NHẬT KiẾN THỨC ĐỊA PHƯƠNG
Lễ tân

4 mô-đun chuyên ngành

  1. NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐẶT PHÒNG
  2. CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH LÝ
  3. CUNG CẤP DỊCH VỤ LƯU TRÚ
  4. CẬP NHẬT/ THEO DÕI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Bài họcHọc phầnNội dung
  1  Giao tiếp tiếng anh ở trình độ cơ bản*  Tham gia các đoạn hội thoại đơn giản với đồng nghiệp qua các chủ đề quen thuộc.
* Trả lời các yêu cầu và chỉ dẫn đơn giản.
* Thực hiện các yêu cầu đơn giản.
* Mô tả các thói quen sinh hoạt thường ngày.
* Thể hiện cảm xúc thích, không thích và sự ưu tiên.
* Xác định các hình thức biểu đạt khác nhau trong tiếng Anh.
2Giao tiếp hiệu quả qua điện thoại* Trả lời các cuộc gọi điện thoại đến.
* Thực hiện các gọi điện thoại đi.
* Giao tiếp hiệu quả.
3Giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp* Thiết lập và duy trì mối quan hệ hiệu quả với  đồng nghiệp và khách hàng.
* Làm việc theo nhóm.
4Phát triển và cập nhật kiến thức tại địa phương* Phát triển kiến thức địa phương.
* Cập nhật kiến thức tại địa phương.
* Duy trì liên lạc với các tổ chức địa phương.
5Nhận và xử lý đặt phòng* Mô tả các phần của quy trình đặt phòng
* Phản hồi yêu cầu đặt phòng của khách
* Nhập thông tin đặt phòng vào hệ thống phần mềm.
* Duy trì đặt phòng
* Trao đổi thông tin đặt phòng với các bộ phận liên quan
6Cung cấp dịch vụ hành lý* Xác nhận trách nhiệm nhân viên hành lý
* Hỗ trợ khi khách đến nhận phòng
* Hỗ trợ khách khi trả phòng
* Hỗ trợ các bộ phận khác
* Cung cấp dịch vụ đưa đón khách
7  Cung cấp dịch vụ lưu trú* Chuẩn bị khu vực tại quầy lễ tân cho khách đến
* Thực hiện chức năng check-in (nhận phòng)
* Thực hiện chức năng hỗ trợ khách khi lưu trú
* Thực hiện công tác check-out (trả phòng)
* Chuẩn bị bản ghi chép và báo cáo tình trạng phòng/khách
8  Cập nhật/theo dõi tình hình tài chính* Xác định tình trạng tài chính của khách
* Lập báo cáo tình trạng tài chính của khách
* Cập nhật/theo dõi tình trạng tài chính của khách
* Báo cáo tình trạng tài chính sau cùng của khách