Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Khóa học được thiết kế dành cho những người có nhu cầu học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các ngành dịch vụ.

Các bài học được thiết kế phù hợp với học viên, bao gồm các cách diễn đạt phổ biến có nhiều mục đích khác nhau thường gặp trong khách sạn và các ngành liên quan khác.

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Các đoạn hội thoại được giới thiệu cho người học có thể sử dụng làm mẫu câu. Hoạt động đóng vai giúp người học có thể thực hành sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thường gặp khi làm việc. eCác game tương tác, topic thảo luận cũng như các hoạt động và bài tập được đưa vào để cung cấp cho người học nhiều cơ hội thực hành và sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh của các chủ đề mô-đun cụ thể.

Nhiều mô-đun chứa các bài hội thoại và bài tập liên quan đến khách sạn và các ngành liên quan khác.

Các đoạn đối thoại, tình huống đóng vai, hoạt động và bài tập trong các mô-đun này có mức độ liên quan nhiều đến các công việc cụ thể và phù hợp hơn với các công việc cá nhân trong khách sạn và các ngành liên quan khác.

Vì những lý do trên, khóa học có ảnh hưởng lớn đến khả năng của người học trong việc làm chủ ngôn ngữ để có thể sử dụng hàng ngày.

Các hoạt động trong lớp:

  • Từ vựng
  • Hoạt động Nói/Đọc
  • Hoạt động viết
  • Game tương tác
  • Hát và Dịch thông điệp từ các bài hát Tiếng anh
  • Hoạt động theo cặp
  • Hoạt động đóng vai
Module 1Greeting and Receiving Guests
Module 2Dealing with Guests Requests
Module 3Asking for Permission
Module 4Problems and Complaints
Module 5Making Comparisons
Module 6Giving and Receiving Compliments
Module 7Offering Help and Advice
Module 8Asking For and Giving Opinions
Module 9Giving Instructions
Module 10Asking for Repeats
Module 11Describing Hotel Facilities
Module 12Days and Time
Module 13Describing Functions and Purposes
Module 14Giving Directions
Module 15Using the Telephone
Module 16Bill Settlement