Ông Anderson Tan

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành

Công ty Xprienz Singapore và Xprienz Việt Nam

Doanh nhân kỳ cựu từ năm 2004

Chuyên về HRD: Chiến lược, Quản lý Đào tạo và Quy trình Quản lý Quy trình nghiệp vụ Kinh doanh (BPM)

Ông Anderson là Chuyên gia Tư vấn Quản lý Dự án (PMC). Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Chương trình Học tập suốt đời, Đào tạo người trưởng thành và Thạc sĩ Kỹ thuật của Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Ông Anderson là  Giám đốc của nhiều Tổ chức đào tạo được WDA phê duyệt. Ông am hiểu về khung chương trình đào tạo dành cho người lớn. Các chương trình này rất hiệu quả trong việc phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá các giải pháp học tập, khả năng tuyển dụng trong các tổ chức và cá nhân.

Ông còn là chuyên gia trong lĩnh vực Tư vấn Đào tạo-Kinh doanh, phát triển Kế hoạch đào tạo doanh nghiệp, Phát triển chương trình giảng dạy (OJT và WSQ), cũng như cải tiến hệ thống Phát triển Nguồn nhân lực (Chiến lược) của khách hàng.

Ông Anderson cũng đã phát triển các hệ thống CNTT sáng tạo để hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, quản lý học tập và đào tạo.