Cung Cấp Dịch Vụ Vượt Trội

Nhóm mục tiêu: Nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng và tất cả nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

Chương trình cung cấp cho người học kiến ​​thức và kỹ năng trong việc thể hiện tầm nhìn dịch vụ của tổ chức và nhận biết vai trò của nhân viên trong việc đóng góp vào tầm nhìn dịch vụ.

Cung Cấp Dịch Vụ Vượt Trội

Phần 1: Thể hiện phẩm chất và tính cách của một chuyên gia dịch vụ khi cung cấp dịch vụ vượt trội hơn mong đợi của khách hàng.

1.1 Phẩm chất và tính cách của một chuyên gia dịch vụ

1.2 Dịch vụ vượt trội 

1.3  Tầm quan trọng của Dịch vụ vượt trội 

1.4  Phương pháp vượt trên sự mong đợi của khách hàng

Phần 2: Nhận biết sự đa dạng của các đối tượng khách hàng cùng nhu cầu, kỳ vọng của họ.

2.1 Xác định các kiểu khách hàng nội bộ và bên ngoài

2.2 Xác định khách hàng có nhu cầu đặc biệt

2.3 Hiểu nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng

Phần 3: Tạo ra trải nghiệm tích cực với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ phù hợp và cá nhân hóa theo hướng dẫn của tổ chức

3.1 Cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực

3.2 Xác định phương pháp cung cấp dịch vụ phù hợp và cá nhân hóa khách hàng

Phần 4: Lấy phản hồi về các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm của khách hàng

4.1 Xác định rõ các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm của khách hàng

4.2 Xác định phương pháp cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm của khách hàng